Start IT

Nyhet - friplasser på Start IT fra høsten 2022!
Før du melder interesse for en friplass er det viktig at du leser kravene for friplass

GET Academy tilbyr deg muligheten til å gå fra null kodeerfaring til juniorutvikler på 1½ år.
Utdanningen er delt i to hoveddeler: Start IT og GET IT og forutsetter ingen formell kompetanse eller tidligere kodeerfaring. Du trenger bare å ha tenning for koding og være villig til å legge til mye innsats!

Start IT er inngangen og består av tre moduler, studielengde i alle modulene er 2 måneder.

Slik foregår det

Meld din interesse

Send inn søknadskjema.

Du får automatisk tilsendt en mail med instruksjoner til en opptaksprøve. Målet med opptaksprøven er å få en smakebit på koding.

Sjekk våre FAQ eller ta kontakt hvis du lurer på noe.

Du løser oppgaven i eget tempo

Dette er helt uforpliktende.

Det er IKKE juks å spørre om hjelp. Tvert om ser vi på det som en styrke! Vi ser ikke etter “perfekte” oppgaver, så ikke bruk masse tid på å “finpusse”. Send heller inn noe som er 80% ferdig så får du bare tilbakemelding dersom vi savner noe og kan rette det.

Gjør oppgavene her

Vi tar kontakt med deg for en samtale

Still oss dine spørsmål.

Vi vil bli litt bedre kjent med deg, høre om din motivasjon for å starte på skolen og avklare forventninger du og vi har.

Du kan delta på kurset

Velkommen til GET Academy.

MODUL 1

Du lærer grunnleggende strukturert programmering i JavaScript.Fokus er både på å lære alt det grunnleggende i programmering og å lære å manipulere en webside, inkludert grunnleggende HTML og CSS - altså frontend-utvikling.Du lærer kildekodehåndtering og publisering på web ved hjelp av GIT og GitHub.com.I nøkkelkompetanser jobber du med å legge grunnlaget for gode læringsstrategier og vaner.

Studiested Nettbasert eller i Larvik
Studielengde 8 uker
Pris 16 500 kr
Opptakskrav Levert opptaksprøve

Hva lærer du?

 • Grunnferdigheter
   • DOM
   • Variabler
   • Valgsetninger (if)
   • Funksjoner
   • Løkker og lister
   • Unit testing
   • Model-View-Controller (MVC)
 • Nøkkelkompetanser
   • Læringsstrategier
   • Growth mindset
   • Gode vaner
   • Grit
   • Proaktivitet
   • Locus of control

Praktisk informasjon

Kurset er fulltid mandag til fredag med oppmøte og aktiv deltakelse på Discord mellom 09.00 og 15.00.

MODUL 2

Du og teamet ditt utvikler en funksjonell prototype for en reell kunde.Teknisk er fokus på å bruke det du har lært i modul 1, samt objekter og lister av objekter i tillegg.Med dette kan du lage nesten en hvilken som helst frontend! Du lærer om utviklingsprosessen og kommunikasjon med en kunde om behov og løsning.Hovedtema i nøkkelkompetanser er teamjobbing. Gjennom det praktiske arbeidet vil du få god trening i kommunikasjon, samarbeid, planlegging og problemløsning.

Studiested Nettbasert eller i Larvik
Studielengde 8 uker
Pris 16 500 kr
Opptakskrav Fullført modul 1

Hva lærer du?

 • Javascript
   • Objekter
   • Lister av objekter
 • Utvikling av prototype
   • Wireframing
   • Innledning til UX design
   • Kartlegging av brukerbehov
   • Prototyping
 • Bonus pensum
   • MVC
   • Async
   • Vue.js
   • Firebase
   • Funksjonell programmering
 • Nøkkelkompetanser
   • Mine og andres styrker
   • Teamjobbing
   • Kommunikasjon og samarbeid
   • Growth mindset
   • Grit
   • Planlegging og prioritet

Praktisk informasjon

Kurset er fulltid mandag til fredag med oppmøte og aktiv deltakelse på Discord mellom 09.00 og 15.00.

MODUL 3

Du lærer et nytt språk, C#, som er sterkt typet og kompilert.Fokus er først og fremst på objektorientering. Om du har mer tid i modul 3 etter dette, fortsetter du med grunnleggende SQL og relasjonsdatabaser og backend ved hjelp av ASP.NET.Etter dette, skal du kunne bygge en hel applikasjon, det vil si full stack - altså database, backend og frontend.Denne siste biten av pensum jobber man typisk videre med i GET IT - og da i de teknologiene som brukes i din praksisbedrift.Du fokuserer på egen læring, men som vanlig i team.

Studiested Nettbasert eller i Larvik
Studielengde 8 uker
Pris 16 500 kr
Opptakskrav Fullført modul 2

Hva lærer du?

 • Introduksjon til objektorientert programmering i C#
   • Forskjellen på kompilerte og tolkede språk
   • Forskjellen på dynamisk og sterk typing
   • Objektorientering: klasser, arv, inteface, unit testing av klasser
   • SQL og relasjonsdatabaser
   • Backend ved hjelp av ASP.NET
   • Lagdeling og onionarkitekur
   • Fullstack-utvikling
 • Nøkkelkompetanser
   • Grit
   • Growth mindset
   • Tenk vinn, vinn
   • Lytte og forstå
   • Mål og mening
   • Gode vaner med tanke på å hente krefter og motivasjon
   • Par-programmering

Praktisk informasjon

Kurset er fulltid mandag til fredag med oppmøte og aktiv deltakelse på Discord mellom 09.00 og 15.00. 5 obligatoriske kursdager pr uke.