Start IT

GET Academy tilbyr deg muligheten til å gå fra null kodeerfaring til juniorutvikler på 1½ år.
Utdanningen er delt i to hoveddeler: Start IT og GET IT og forutsetter ingen formell kompetanse eller tidligere kodeerfaring. Du trenger bare å ha tenning for koding og være villig til å legge til mye innsats!

Start IT er inngangen og består av tre moduler, studielengde i alle modulene er 2 måneder.

Lyst til å lære å kode?

MODUL 1

Du lærer grunnleggende strukturert programmering i JavaScript.Fokus er både på å lære alt det grunnleggende i programmering og å lære å manipulere en webside, inkludert grunnleggende HTML og CSS - altså frontend-utvikling.Du lærer kildekodehåndtering og publisering på web ved hjelp av GIT og GitHub.com.I nøkkelkompetanser jobber du med å legge grunnlaget for gode læringsstrategier og vaner.

Studiested Nettbasert eller i Larvik
Studielengde 8 uker
Pris 17 000 kr
Opptakskrav Levert opptaksprøve

Hva lærer du?

 • Grunnferdigheter
   • DOM
   • Variabler
   • Valgsetninger (if)
   • Funksjoner
   • Løkker og lister
   • Unit testing
   • Model-View-Controller (MVC)
 • Nøkkelkompetanser
   • Læringsstrategier
   • Growth mindset
   • Gode vaner
   • Grit
   • Proaktivitet
   • Locus of control

Praktisk informasjon

Kurset er fulltid mandag til fredag med oppmøte og aktiv deltakelse på Discord mellom 09.00 og 15.00.

MODUL 2

Du og teamet ditt utvikler en funksjonell prototype for en reell kunde.Teknisk er fokus på å bruke det du har lært i modul 1, samt objekter og lister av objekter i tillegg.Med dette kan du lage nesten en hvilken som helst frontend! Du lærer om utviklingsprosessen og kommunikasjon med en kunde om behov og løsning.Hovedtema i nøkkelkompetanser er teamjobbing. Gjennom det praktiske arbeidet vil du få god trening i kommunikasjon, samarbeid, planlegging og problemløsning.

Studiested Nettbasert eller i Larvik
Studielengde 8 uker
Pris 17 000 kr
Opptakskrav Fullført modul 1

Hva lærer du?

 • Javascript
   • Objekter
   • Lister av objekter
 • Utvikling av prototype
   • Wireframing
   • Innledning til UX design
   • Kartlegging av brukerbehov
   • Prototyping
 • Bonus pensum
   • MVC
   • Async
   • Vue.js
   • Firebase
   • Funksjonell programmering
 • Nøkkelkompetanser
   • Mine og andres styrker
   • Teamjobbing
   • Kommunikasjon og samarbeid
   • Growth mindset
   • Grit
   • Planlegging og prioritet

Praktisk informasjon

Kurset er fulltid mandag til fredag med oppmøte og aktiv deltakelse på Discord mellom 09.00 og 15.00.

MODUL 3

Du lærer et nytt språk, C#, som er sterkt typet og kompilert.Fokus er først og fremst på objektorientering. Om du har mer tid i modul 3 etter dette, fortsetter du med grunnleggende SQL og relasjonsdatabaser og backend ved hjelp av ASP.NET.Etter dette, skal du kunne bygge en hel applikasjon, det vil si full stack - altså database, backend og frontend.Denne siste biten av pensum jobber man typisk videre med i GET IT - og da i de teknologiene som brukes i din praksisbedrift.Du fokuserer på egen læring, men som vanlig i team.

Studiested Nettbasert eller i Larvik
Studielengde 8 uker
Pris 17 000 kr
Opptakskrav Fullført modul 2

Hva lærer du?

 • Introduksjon til objektorientert programmering i C#
   • Forskjellen på kompilerte og tolkede språk
   • Forskjellen på dynamisk og sterk typing
   • Objektorientering: klasser, arv, inteface, unit testing av klasser
   • SQL og relasjonsdatabaser
   • Backend ved hjelp av ASP.NET
   • Lagdeling og onionarkitekur
   • Fullstack-utvikling
 • Nøkkelkompetanser
   • Grit
   • Growth mindset
   • Tenk vinn, vinn
   • Lytte og forstå
   • Mål og mening
   • Gode vaner med tanke på å hente krefter og motivasjon
   • Par-programmering

Praktisk informasjon

Kurset er fulltid mandag til fredag med oppmøte og aktiv deltakelse på Discord mellom 09.00 og 15.00. 5 obligatoriske kursdager pr uke.