Søke Start IT

For å søke Start IT må du se gjennom videoene under, gjøre det samme på din egen PC, samt løse oppgaven som beskrives i siste video.

Husk at du kan be om hjelp så mye du vil. Dette handler mer om gjennomføringsevne enn om å kunne mye HTML, CSS og Javascript. Når du står fast, sender du e-post til terje@getacademy.no og legger ved som vedlegg HTML-filen du holder på med.

Video 1 - Verktøy (3min 35sek)

Denne videoen viser hvilke verktøy du trenger for å løse oppgaven. Du trenger Notepad (i Windows) eller TextEdit (på Mac) eller en tilsvarende teksteditor. På Start IT bruker vi nå Visual Studio Code. I videoene på denne siden brukes en litt annen versjon, men vår anbefaling er å laste ned og installere Visual Studio Code. Du finner den her:

code.visualstudio.com/download
Video 2 - HTML (3min 40sek - totalt 7min 15sek)

Denne videoen går gjennom det grunnleggende i HTML.

Video 3 - CSS (4min 49sek - totalt 12min 04sek)

Denne videoen går gjennom det grunnleggende i CSS - Cascading Style Sheets.

Video 4 - Javascript (4min 36sek - totalt 16min 40sek)

Denne videoen går gjennom helt grunnleggende programmering i Javascript.

Video 5 - Oppgave (14min 35sek - totalt 31min 15sek)

I denne videoen forklares oppgaven du skal gjøre og sende inn til terje@getacademy.no for å søke på Start IT. En god start er å gjøre det samme som gjøres i videoen. Oppgaven går deretter ut på å sørge for at alle 9 knappene er klikkbare - og at om den du trykker på har en blank rute til venste, til høyre, over eller under, så byttes innholdet med den blanke. Hvis du ikke har en blank i en av de nevnte retningene, skal det ikke skje noenting selv om man klikker på ruten.