Start IT - Krav for friplass

Hvis du har en klar intensjon om å ta GET IT og vi har tilstrekkelig tro på deg, kan vi tilby deg en friplass på modul 1. Det vil da stilles en del høyere krav til deg innen disse områdene:

  • Oppmøte og deltakelse
  • Vilje til personlig vekst
  • Engasjement
  • motivasjon og faglig interesse
  • Hjelpe andre kursdeltakere
  • Mer omfattende arbeidsprøve og intervju i opptaksprosessen

Du må søke deg inn på modul 2 og 3 på samme måte som alle andre, men om du kommer inn, får du friplass også for disse modulene. Dersom du har behov for å gå en modul på nytt, må du forvente å måtte ta den ordinære og betalte varianten. Det er GET Academy som til enhver tid vurderer om du har tilstrekkelig kompetanse og oppfyller kriteriene for å gå videre til neste modul.

Engasjement, motivasjon og faglig interesse

Start IT er et intensivt og krevende løp, og du vil trenge å være engasjert og motivert, samt ha en faglig interesse - for å lykkes.

Hjelpe andre kursdeltakere

Du lærer veldig mye av å lære bort til andre. Vil du ha en friplass, krever vi at du er villig til å bruke opptil 20% av kurstiden til å hjelpe andre på kurset.

Mer omfattende arbeidsprøve og intervju i opptaksprosessen

Søker du på en friplass, skal du gjøre en mer omfattende arbeidsprøve enn den ordinære oppgaven. Vi har også et mer omfattende intervju. Vi går sammen gjennom det du har laget. Vi krever også at du tar en personlighetstest basert på Femfaktormodellen Bigfive-test og går gjennom resultatet sammen med oss. Vi ser etter deg som har et bevisst forhold til egne styrker og svakheter og som er villig til å jobbe videre med å øke din egen selvinnsikt.

Melde interesse

Når du melder interesse for en friplass, får du tilsendt et opplæringsmateriale i form av tekst og video som du må sette deg inn i før du jobber med arbeidsprøven du skal levere. Materialet går gjennom noen sentrale konsepter fra grunnleggende strukturert programmering, og vi vil se at du klarer å skaffe deg forståelse av disse - og at du klarer å bruke dem i praksis.

illustrasjon konsepter