Rekrutter IT-utviklere fra GET Academy!

Praksis i en bedrift med rekrutteringsbehov og skole utgjør sisteåret av vår praktisk rettede yrkesutdanning innen IT-utvikling Dette er en annerledes og unik måte å rekruttere IT-utviklere på. Ved slutten av praksisperioden kjenner bedriften kandidaten og læringskurven hans eller hennes, og 90% blir ansatt etter fullført praksis!

Skreddersy ditt behov

Studentene våre får en generell, bred innføring i IT-utviklerfaget de første intensive seks månedene av utdanningen. I praksisåret hos bedriften din, tilpasses læringen bedriftens behov og teknologi.

Studenter fra hele Norge
Teknologi interessen er høy blant våre studenter, og stort sett all undervisning foregår digitalt. Dette betyr at vi har studenter fra hele landet, og derfor har vi kanskje student til akkurat DIN bedrift.

Vil du vite mer om rekruttering fra vår utømmelige kilde?

Greps

Trenger dere et internt løft i IT-kompetanse for å videreutvikle virksomheten? Vi kan hjelpe dere med Reskilling og Upskilling!
Arbeidslivet er i rask forandring, og den kompetansen som var viktig i går, er kanskje ikke så viktig i dag. Vi kan hjelpe virksomheten din med et kunnskapsløft
Start IT for bedrifter
Kan brukes både til Reskilling for medarbeidere som skal ha nye arbeidsoppgaver, og Upskilling for medarbeidere som trenger en oppdatering av utdaterte ferdigheter.
Dette er en hands-on opplæring, der vi legger opp til at deltakerne bruker mye av tiden på praktisk programmering. Vi fokuserer på de vanskelige tingene i faget - for det er der man trenger mye hjelp og støtte. I løpet av seks måneder lærer de alt det grunnleggende i strukturert og objektorientert programmering - og er klare for reelle oppgaver og videre læring i bedrift.
  • Grunnleggende strukturert programmering i JavaScript med web som sandkasse
  • Case-oppgave i å lage funksjonell prototype
  • inkl. kundedialog og utviklingsprosess
  • Objektorientert programmering i C#

  • Vi kan også hjelpe dere med å kartlegge behovet deres, så skreddersyr vi et kortere eller lengre utdanningsløp.

    Våre samarbeidspartnere

    Abax Jotron Colab NAV Larvik kommune Emagine Comtech Kongsberg 24 Office Volmax Goliath Agric Aspit Klimb Lokura Nextcom Pashn Plusoffice Sergel Reen